Miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci se Česko chystá vyčerpat rychle, nikoliv efektivně

Publikováno: Čtvrtek, 6. října 2022

parallax
coal coal

Evropská komise v minulém týdnu schválila Operační program Spravedlivá transformace a plán na přeměnu uhelných regionů. Česká republika tak dostala zelenou v čerpání peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Uhelným regionům by tyto finance měly zajistit snadnější odklon od uhlí a nastartovat jejich rozvoj. Česko se však rozhodlo jít cestou, která pro tyto kraje nemusí být výhodná.

Ačkoliv měl Fond podle původního záměru Evropské komise sloužit hlavně k podpoře malých a středních podniků, Česká republika se rozhodla upřednostnit velké žadatele. Polovina financí tak přímo zamíří na tzv. strategické projekty. Zbytek bude rozdělen skrze tzv. tematické výzvy a zastřešující projekty. I zde však hrozí, že na výzvy speciálně pro malé a střední podniky zbyde pouze malá část peněz. Důležité bude nastavení výzev, které by měly být otevřeny v listopadu.

Koncept strategických projektů je z několika důvodů problematický. Jedná se o velké záměry nad 50 milionů korun, které by měly zásadním způsobem podpořit rozvoj kraje. Jejich výběr neprobíhal transparentně a zvýhodňoval velké hráče. Kvůli nedostatku informací je těžké posoudit reálný transformační charakter navrhovaných projektů. Celý koncept jde navíc proti původnímu záměru cílit podporu z FST hlavně na malé a střední podniky, řešení společenských problémů a diverzifikaci ekonomiky. Jde o specificky český přístup, který Evropská komise nevyžadovala. Na procesní nedostatky a korupční rizika již loni upozornily Centrum pro dopravu a energetiku s Transparency International.

Přípravy spravedlivé transformace navíc probíhají téměř bez zapojení veřejnosti. Právě místních lidí se přeměna regionů nejvíce týká. Česko se rozhodlo jít cestou velkých projektů a tudíž rychlého čerpání peněz. Vzhledem k nastíněným problémům vyvstává otázka, zda je takový přístup efektivní a opravdu přispěje k rozvoji uhelných krajů.

Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci z CDE, uvedla:

“Přestože příprava Plánu spravedlivé územní transformace trvala dva roky, nepodařilo se do procesu tvorby vtáhnout veřejnost, mladé obyvatele uhelných regionů, ale např. ani experty na sociální oblast z nestátní sféry. Česká spravedlivá transformace stále postrádá vizi pro regiony a účast místních lidí, čímž vytváří dojem, že se termín zúžil na pouhé čerpání fondu.”

Jan Dupák, právník protikorupční organizace Transparency International, uvedl:

“Miliardové částky z Fondu pro spravedlivou transformaci jsou lákavé také pro ty, kdo mají zkušenosti s využitím svého vlivu za účelem nasměrování peněz do konkrétních projektů. Vybrané strategické projekty přináší i do budoucna rizikové situace, protože nejsou úplně jasné všechny potřebné okolnosti zajištěné podpory. Stamilionové podpory projektů souvisejících s těžbou v pohraničních regionech bez velkého zájmu veřejnosti, které musí být čerpány rychle – to je konstelace přinášející zásadní korupční rizika a zvýšená ostražitost je určitě na místě.”

Tolik miliard korun přijde do roku 2030 z evropských fondů reagujících na klimatickou krizi (FST, NPO, ModF) do ČR

Pořadí ČR v EU podle ročních emisí přepočtených na obyvatele

O tolik procent by ČR měla snížit své emise skleníkových plynů oproti roku 2018 do roku 2030