Odborně

Koronavirová krize a s ní spojená opatření zvýšila nebezpečí korupčního jednání při rozmisťování finanční pomoci EU určené na podporu dekarbonizace české energetiky. Tyto prostředky zaměřené na ochranu životního prostředí, zmírňování dopadů klimatické změny a adaptaci na její dopady do České republiky poputují skrze nové a nekoordinované cesty, které nespadají pod veřejný dohled. Na této stránce naleznete odborné publikace a analýzy.

parallax
coal coal coal

policy paper

Korupční rizika v programech omezujících příčiny a dopady změny klimatu

Policy paper zkoumá obecné, parametrické a systémové vlastnosti veřejných politik spojených s mitigací a adaptací vůči změně klimatu, a to zejména těch, které vznikají jako agenda EU a přenášejí se do ČR. Zkoumání vede snaha identifikovat jejich korupční slabiny a rizika s nimi spojená.

Policy paper vznikl v rámci projektu SHADE realizovaného Transparency International ČR ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky.

Číst

def

policy paper

Spravedlivá transformace a korupční rizika

Policy paper mapuje vznik opatření zajišťujících naplnění cílů spravedlivé transformace na evropské úrovni a jejich převzetí a implementaci v ČR. Následně identifikuje ta korupční rizika, která by mohla zmařit naplnění cílů spravedlivé transformace v České republice.

Policy paper vznikl v rámci projektu SHADE realizovaného Transparency International ČR ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky.

Číst

def