Aktuálně

Co se aktuálně děje v oblasti dekarbonizačních politik a omezování korupčních rizik.

parallax
coal coal

Dekarbonizace v číslech

Tolik miliard korun přijde do roku 2030 z evropských fondů reagujících na klimatickou krizi (FST, NPO, ModF) do ČR

Pořadí ČR v EU podle ročních emisí přepočtených na obyvatele

O tolik procent by ČR měla snížit své emise skleníkových plynů oproti roku 2018 do roku 2030