Občanská participace na Národním plánu obnovy: poziční dokument TI ČR

Publikováno: Pondělí, 31. července 2023

parallax
coal coal

TI ČR přináší dokument, ve kterém najdete shrnutí včetně doporučení týkajících se Národního plánu obnovy. Dokument je k dispozici na webových stránkách transparency.cz nebo ke stažení pod tímto odkazem.

Představení dokumentu

Rámcem úvah prezentovaných v textu tohoto pozičního dokumentu je hledání obecných principů občanské participace na komplexním programu národní veřejné politiky.

Snažíme se pojmenovat řadu reálných potíží, výzev a podmínek, jejichž naplnění je nutné k tomu, aby se občanská společnost mohla vykazatelně a účinně podílet na rozhodování o projektech, které, ať už jsou realizovány kýmkoliv, budou následně mít dopad právě na veřejný prostor, tedy na občany České republiky. Zároveň ale hledáme co nejpraktičtější postup participace, nikoliv jeho idealizovanou podobu.  

Dokument proto popisuje provázané systémové slabiny v designu a v historii přípravy a implementace Národního plánu obnovy (NPO), které znemožnily občanskou participaci na formování tohoto programu v České republice. Má tedy jednak rovinu obecnější (úvahy o problémech participace) a jednak rovinu konkrétnější (rozbor situace NPO). Základním záměrem je zdůvodnit, proč je nezbytné, aby do systému, kterým NPO je, byla občanská participace vnesena jako prvek zajišťující mj. jeho funkční zprůhlednění.  

Zapojení organizací a struktur občanské společnosti do formování NPO přitom musí mít určité parametry. Proto tento poziční dokument doporučuje konkrétní prvky systémového mechanismu občanské participace vhodné pro NPO. Opírá se při tom o zkušenosti z popsaných několika fází, kdy se organizace občanské společnosti snažily zapojit do tvorby konkrétních částí NPO nebo dosáhnout zavedení systematického schématu participace.  

Nutným východiskem výkladu je přesvědčení, že nárok na občanskou participaci ve strategických programech ČR je legitimní a mimořádně důležitý a že zajištění participace je také zásadním příspěvkem k omezení korupčních rizik spojených s implementací NPO. V tomto ohledu může dokument posloužit jako reflexe participativnosti a jejího zavádění pro jakýkoli velký programový systém obecně, tedy nejen pro NPO.

Publikace vznikla v rámci projektu PROKLIMA realizovaného českou pobočkou globální sítě Transparency International. Projekt je podpořen fondem Active Citizen’s Fund v ČR.

Tolik miliard korun přijde do roku 2030 z evropských fondů reagujících na klimatickou krizi (FST, NPO, ModF) do ČR

Pořadí ČR v EU podle ročních emisí přepočtených na obyvatele

O tolik procent by ČR měla snížit své emise skleníkových plynů oproti roku 2018 do roku 2030