Základní pojmy

Které národní a evropské programy jsou určeny pro řešení změny klimatu? Jakým základním pojmům a souvislostem je třeba rozumět, abychom nacházeli správná opatření pro odstranění příčin změny a pro přizpůsobení se na ni? Jaká jsou základní korupční uhlíková rizika? Všechny základní informace najdete v této sekci.

parallax
coal coal coal

Naše výklady se týkají uhlíkové korupce související s opatřeními, která mají zpomalit změnu klimatu, nebo napomoci řešení jejích dopadů. Abychom mohli vůbec o těchto opatřeních psát, používáme často pojmy a termíny zavedené a definované jinde. Zde tedy uvádíme pouze ty základní pojmy, bez nichž je těžké výklad o klimatu chápat.

Uhlíková korupce je ale sama oblastí výzkumu, kde vzniká mnoho nových termínů a používá se často oborová terminologie z ekonomie, environmentalistiky, veřejné správy atd. Tyto termíny jsou vyloženy v našich studiích a pozičních dokumentech, v sekci Odborně.

Adaptace, mitigace, neutralita, decoupling…

Často používané termíny

Co je to adaptace a mitigace? Co znamená termín carbon lock-in? Jaké jsou cíle zelené tranzice? Připravili jsme pro Vás průvodce nejčastěji používanými pojmy, které se vážou k oblasti dekarbonizační politiky.

Často používané termíny

def

Typologie, taxonomie, rysy uhlíkové korupce

Uhlíková korupce má různé podoby

Pokud dobře popíšeme korupční rizika spojená s opatřeními, která mají odstraňovat příčiny klimatické krize, nebo reagovat na její dopady, můžeme stanovit opravné prostředky a zasadit se za jejich aplikaci. Pojďme na to. 

Více o typologii

def

PŘEHLED FINANČNÍCH ZDROJŮ NA DEKARBONIZACI

PENÍZE NA DEKARBONIZACI

Finančními zdroji pro zbavení závislosti České republiky na energetice produkující skleníkové plyny, zejména oxidy dusíku, jsou aktuálně především tři evropské fondy: Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci a Program na podporu oživení a odolnosti. 

Odkud proudí peníze?

def

Evropská Unie

Zelená dohoda

European Green Deal  je soubor veřejných politik Evropské unie, který si klade za cíl spolu s ekonomickým oživením po pandemii zajistit spravedlivou transformaci evropské ekonomiky a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.   

Více o Zelené dohodě

def