Souboj o miliardy na řešení dopadů odklonu od uhlí

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) představuje jeden z hlavních nástrojů, kterým by měly evropské peníze přispět k řešení negativních důsledků odklonu od uhlí. V nejvíce zasažených českých regionech, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, mají zajistit zmírnění dopadů transformačního procesu.

parallax
coal coal coal

Rizika v rámci FST

Nyní se rozhoduje o tom, kam a kolik peněz z balíku 42 miliard korun půjde. Důležité je, aby k tomu nedocházelo pod časovým tlakem za zavřenými dveřmi na základě přání místních lobbistů, ale otevřeně s účastí těch, koho se problémy bezprostředně týkají. Jinak hrozí, že miliardy nabízející jedinečnou šanci pro zasažené regiony přijdou vniveč.

Proces přípravy implementace FST přináší v českém prostředí vícero korupčních rizik. Nepodaří-li se je co nejvíce omezit, hrozí, že z evropských miliard budou financovány projekty, které nijak nepomohou spravedlivé transformaci, ale zato finančně podpoří ty, kdo dokáží nejefektivněji uplatňovat svůj skrytý či očividný vliv na rozdělování prostředků z fondu. To by opět snížilo šance na vyřešení socio-ekonomických problémů regionů, které jsou kvůli své historii spojené s těžbou uhlí v leckterých ukazatelích pozadu.  

Během jara a léta 2021 připravovaly jednotlivé kraje podklady, které následně vytvoří národní Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). Aby mohly být jednotlivým regionům vyplaceny vyčleněné miliardy, musí PSÚT schválit vláda a Evropská komise. 

Jako hlavní korupční rizika ve FST vnímá Transparency International ČR:

  1. Nepostačující informovanost veřejnosti o existenci tohoto nástroje a obrovský časový tlak při implementaci FST na národní i krajské úrovni, způsobený nedostatečnou připraveností regionů na podporu smysluplných projektů (především v Ústeckém a Karlovarském kraji). Svou roli sehrává také změna ve vedení krajů.
  2. Nedostatečnou občanskou participaci a možnost některých zájmových skupin ovlivňovat koncepci zapracování FST v Česku a jednotlivých regionech. To v důsledku ohrožuje efektivní využití poskytnutých peněz.
  3. Podporu nekoncepčních a neúčinných projektů z hlediska naplnění cílů spravedlivé transformace. 

 

Strategické projekty

Transparency se zaměřila především na výběr tzv. strategických projektů, které mají jedinečným a zároveň zásadním způsobem pomoci transformaci regionu. Tyto strategické projekty mají být spolu s indikativním seznamem produktivních investic velkých podniků uvedeny v PSÚT, který bude schvalován vládou a Evropskou komisí. 

To znamená, že se již nyní hraje o to, které velké projekty budou moci být v budoucnu podpořeny. Jedná se o miliardové investice, které mohou ovlivnit budoucí rozvoj krajů. Zároveň jde o miliardy korun z veřejných prostředků, takže jsou jistě v pohotovosti všichni, kdo o zásadní veřejnou podporu stojí.

V procesech na úrovni krajů mají zásadní slovo Regionální stálé konference (RSK), složené z představitelů kraje, velkých i malých obcí, místních akčních skupin (MAS), akademického sektoru, krajských úřadů práce, hospodářských a podnikatelských uskupení a další. RSK sice zveřejňují zápisy ze svých jednání, některé detailnější podklady a vstupy expertních skupin ale zveřejněny nebyly. Proto jsme se na jednotlivé krajské úřady obrátili s žádostmi o poskytnutí podrobnějších informací. 

Informace z krajů

Ke stažení

Komunikace mezi TI a Moravskoslezským krajem 

Moravskoslezský kraj podstatnou část informací sám zveřejňuje na svých stránkách a na speciálním webu hrajemskrajem.cz.

Komunikace mezi TI a Ústeckým krajem 

Další informace o jednání RSK Ústeckého kraje naleznete zde.

Komunikace mezi TI a Karlovarským krajem 

Další informace o jednání RSK Karlovarského kraje naleznete zde.